Tämä on oikeusministeriön kansalaisaloiteverkkopalvelun testisivusto, joka on kehityksen alla.
Huom! Testausten helpottamiseksi aikarajat on säädetty lyhyemmiksi. Kannatusilmoitusten keräyksen kesto 2 päivää ja muut 1 päivä.
Palveluun syötetyt tiedot voidaan tyhjentää ilman erillistä varoitusta.

Linkkejä ohjeisiin

Ohjeet kansalaisaloitteen vastuuhenkilölle

Kansalaisaloitteen valmistelu ja vireillepano

Kansalaisaloitteen voi panna vireille vähintään viisi äänioikeutettua Suomen kansalaista. 
 

Kansalaisaloitelaissa on säädetty seuraavat muotovaatimukset kansalaisaloitteelle:

 • Aloitteen tulee sisältää lakiehdotus (ehdotus säädöstekstiksi) tai ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä sekä ehdotuksen perustelut.
 • Aloitteella on oltava sen sisältöä kuvaava otsikko.
 • Aloitteella on oltava päiväys, joka tulee kaikkiin kyseisen aloitteen kannatusilmoituksiin.
 • Samaan aloitteeseen ei saa sisällyttää erilaisia asioita.
 • Aloitteen on koskettava asiaa, joka kuuluu eduskunnan lainsäädäntövallan alaisuuteen. Kansalaisaloitteet eivät siten voi koskea kansainvälisten velvoitteiden hyväksymistä ja niiden irtisanomista.
 • Aloitteen voi laatia suomen tai ruotsin kielellä tai molemmilla kielillä.

Huomaathan, että aloitetekstiä ei voi miltään osin muuttaa enää kannatusilmoitusten keräyksen alettua. 

Kansalaisaloitteen avaaminen Kansalaisaloite.fi -palveluun

Aloittaaksesi uuden kansalaisaloitteen tekemisen Kansalaisaloite.fi-palvelussa, valitse etusivulta kohta “Tee kansalaisaloite”.  

 • Tehdäksesi aloitteen sinun tulee tunnistautua palveluun pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla.
 • Istunto katkeaa tietoturvasyistä 30 minuutin jälkeen. Jos selaimessasi on javascript sallittuna, istuntoa voidaan pidentää enintään 120 minuuttiin asti, kun olet luomassa tai muokkaamassa aloitetta. Näin ollen on suositeltavaa, että kirjoitat mahdolliset pidemmät tekstit ensin esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmalla ja siirrät ne palvelun lomakkeelle erikseen.
 • Tallenna ja jatka muokkaamista -komento tallentaa aloitteen, jos haluat jatkaa aloitteen työstöä myöhemmin.
 • Peruuta ja palaa tallentamatta etusivulle -komento tyhjentää lomakkeen. Mitään lomakkeen tietoja ei tallenneta.
 • Aloite laaditaan suomen tai ruotsin kielellä taikka molemmilla kielillä. “Lisää ruotsinkielinen versio” -linkki avaa tai piilottaa ruotsinkielisen aloitteen otsikon, sisällön ja perusteluiden kentät.

Aloitteen pysyvät tiedot

Aloitteen pysyviä tietoja Kansalaisaloite.fi-palvelussa ovat aloitteen otsikko, sisältö, perustelut, päiväys sekä tiedot vastuuhenkilöistä. Pysyviä tietoja ei voi muuttaa sen jälkeen kun aloite on julkaistu palvelussa ja/tai kannatusilmoitusten keräys on alkanut.

Kansalaisaloitteen otsikko

Kirjoita otsikkokenttään kansalaisaloitteen nimi. Otsikon tulee olla selkeä ja kuvata aloitteen varsinaista sisältöä. Jos keräät kannatusilmoituksia aloitteelle myös paperilomaketta käyttäen tai jossakin muussa verkkopalvelussa, otsikon tulee identtinen kaikissa eri keräysmuodoissa.

Aloitteen päiväys

Aloitteen päiväys on se päivämäärä, jolloin kannatusilmoitusten keräys on tarkoitus aloittaa, tai jolloin se on alkanut muuta keräystapaa käyttäen.

Valitse päivämäärä, jolloin kannatusilmoitusten keräys on tarkoitus aloittaa. Päivämäärä voi sijoittua myös tulevaisuuteen. Huomaa, että jos käytät useampaa kannatusilmoitusten keräystapaa (kansalaisaloite.fi, paperilomake, muu verkkopalvelu), aloitteen päiväyksen tulee olla kaikissa kannatusilmoituksissa sama. Kun oikeusministeriö on tarkastanut aloitteen ja olet saanut siitä kuittauksen sähköpostiisi, kannatusilmoitusten keräys alkaa automaattisesti palvelussa aloitteen päiväyksen mukaisesti.Aloitteen sisältö ja muoto

Kansalaisaloite sisältää joko lakiehdotuksen tai ehdotuksen lainvalmisteluun ryhtymisestä. Aloite voi koskea myös voimassa olevan lain muuttamista tai kumoamista. Aloitteen tulee kohdistua yhteen asiakokonaisuuteen.

Lakiehdotus tarkoittaa sitä, että aloite on valmisteltu lakitekstin muotoon. Jos siis olet valmistellut jo valmiin lakitekstin, valitse "lakiehdotus". Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä puolestaan tarkoittaa aloitetta, joka ei sisällä lakiehdotusta, vaan ehdotuksen siitä, että jostakin asiasta tulisi valtioneuvostossa käynnistää lainvalmistelu. Jos aloite tehdään ehdotuksena lainvalmisteluun ryhtymisestä, valitse "ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä".

1) Lakiehdotus: Lakiehdotuksen tulee sisältää säädösteksti ja ehdotuksen perustelut.

2) Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä: Ehdotuksen lainvalmisteluun ryhtymisestä ei tarvitse sisältää valmista säädöstekstiä. Tästä syystä tämä aloitemuoto sopii esimerkiksi laajoihin ja monimutkaisiin lainsäädäntöasioihin.

Aloitteen perustelut

Kirjoita tähän aloitteesi perustelut. Perustelut ovat pakollinen osa aloitetta. Perustele aloitettasi niillä näkökohdilla, jotka tuovat mielestäsi parhaiten esille aloitteen yhteiskunnallisen merkityksen ja ehdottamasi lainsäädännön tarpeellisuuden.

Vastuuhenkilöt

Kutsu henkilöitä eri vastuuhenkilöiden rooleihin kirjoittamalla heidän sähköpostiosoitteensa kenttiin. Aloitteen vireillepanoon tarvitaan vähintään viisi vastuuhenkilöä. 

Lähetetyt vastuuhenkilöiden kutsut ovat tietoturvasyistä voimassa seitsemän päivää. Jos kutsu ehtii umpeutua, se voidaan lähettää uudelleen, mikäli aloitetta ei ole vielä tarkastettu. (Tarvittaessa voit lähettää useita kutsuja samaan sähköpostiosoitteeseen mutta eri henkilöille – esimerkiksi jos useampi henkilö käyttää samaa sähköpostiosoitetta.) Kutsuja voidaan lähettää uudelleen ja eri ihmisille myöhemmin, mikäli aloitetta ei vielä ole tarkastettu. Jos aloitteen pysyviä tietoja muokataan vireillepanovaiheen aikana, kunkin vastuuhenkilön täytyy hyväksyä roolinsa uudelleen.


Omat yhteystiedot

Täytä vähintään yksi yhteystietokenttä. Suositeltavaa on, että syötät ainakin sähköpostiosoitteesi, jolloin siihen lähetetään aloitteen käsittelyyn ja tilaan liittyviä viestejä kuten oikeusministeriön tarkastuksen hyväksyntä. Kansalaisaloitelain mukaan aloitteen vastuuhenkilöiden yhteystietojen on oltava allekirjoittajien nähtävillä. Yhteystietoja käytetään myös asioinnissa eri viranomaisten kanssa.

Huomaa, että vastuuhenkilöt näkevät saman aloitteen kaikkien vastuuhenkilöiden koko nimen, kotikunnan, yhteystiedot sekä syntymäajan.

Kutsun hyväksyminen vaatii vahvan tunnistautumisen kansalaisaloite.fi-palveluun. Lähetetyt vastuuhenkilöiden kutsut ovat tietoturvallisuussyistä voimassa seitsemän päivää.

Huomaa, että vastuuhenkilöt eivät erikseen saa tietoa kunkin muun vastuuhenkilön hyväksymästä tai hylkäämästä roolista. Vastuuhenkilö voi kirjautua palveluun ja seurata vireillepanovaiheessa olevan aloitteensa tilaa esimerkiksi Selaa aloitteita => Omat aloitteet -linkistä tai sähköpostiviestissä lähetetyn aloitteen linkin kautta.

Aloitteen vastuuhenkilönä toimiminen ei automaattisesti tarkoita aloitteen kannattamista. 


Aloitteen muut tiedot

Muita kuin aloitteen pysyviä tietoja (tieto kannatusilmoitusten keräystavoista tai aloitteen saamasta taloudellisesta tuesta sekä linkit muille verkkosivuille) on mahdollista päivittää kannatusilmoitusten keräyksen alkamisen jälkeen aloitteen ylläpidosta.

Aloitteen ylläpitoon pääsee seuraavasti:

 • Kirjaudu palveluun oikeasta ylälaidasta pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla
 • Mene sivulle “Selaa kansalaisaloitteita”
 • Sivulta löydät linkin “Omat kansalaisaloitteeni”
 • “Omat kansalaisaloitteeni” -sivulla näet ne aloitteet, joissa olet vastuuhenkilönä, riippumatta siitä missä vaiheessa kyseiset aloitteet ovat.


Aloitteen taloudellinen tuki

Kansalaisaloitteen vastuuhenkilöiden on huolehdittava siitä, että aloitteen tekemistä varten saatu taloudellinen tuki ja tieto sen antajasta ilmoitetaan, jos yksittäisen tuen tai useista samalta tukijalta saaduista suorituksista koostuvan tuen arvo on vähintään 1 500 euroa. Taloudellisesta tuesta on kerrottava verkossa niin, että palvelun käyttäjät näkevät ilmoituksen viimeistään tuen vastaanottamista seuraavan kalenterikuukauden päättyessä, kuitenkin aikaisintaan kannatusilmoitusten keräyksen alkaessa.

Kansalaisaloite.fi-palvelussa linkin taloudellisen tuen ilmoitukseen voi julkaista kannatusilmoitusten keräyksen aikana.

Kannatusilmoitusten keräystavat

Merkitse mitä eri keräystapoja käytät kannatusilmoitusten keräämisessä (kansalaisaloite.fi, muut verkkokeräysjärjestelmät, keräys paperista kannatusilmoituslomaketta käyttäen). Voit myös halutessasi päivittää tietoa siitä, kuinka paljon kannatusilmoituksia on kerätty muita tapoja Kansalaisaloite.fi-palvelua käyttäen. Kannatusilmoitusten kokonaismäärä näytetään aloitteen sivulla.

Linkit muihin verkkosivuihin

Voit lisätä tähän aloitteeseen liittyvien verkkosivujen osoitteita. Näitä voivat olla esimerkiksi aloitteen mahdollinen kotisivu tai aloitteeseen liittyvä lainsäädäntö (Finlex). Voit lisätä tähän useita verkkosivuja. Huomaathan, että linkkejä muihin verkkosivuihin ei voi julkaista aloitteen pysyvissä tiedoissa eli aloitteen otsikossa, sisällössä tai perusteluissa.Aloitteen lähettäminen oikeusministeriölle tarkastettavaksi

Kun aloitteen tiedot on täytetty ja aloitteella on vähintään viisi vastuuhenkilöä, aloitteen vastuuhenkilö voi lähettää aloitteen oikeusministeriölle tarkastettavaksi.

Oikeusministeriön tarkastuksessa käydään läpi, että aloitteen tarvittavat tiedot on täytetty asianmukaisesti; aloite on Kansalaisaloite.fi-palvelun käyttöehtojen mukainen eikä sisällä verkossa julkaistavaksi sopimatonta materiaalia. Oikeusministeriön tarkastus ei muutoin ota kantaa aloitteen sisältöön. Aloitteen pysyviä tietoja ei voi muuttaa oikeusministeriön tarkastuksen jälkeen. Oikeusministeriön tarkastuksen valmistumisesta ilmoitetaan aloitteen vastuuhenkilöille sähköpostitse. Tarvittaessa aloite palautetaan vastuuhenkilöille uudelleen muokattavaksi.

Aloitteen kannatusilmoitusten keräys

Kannatusilmoitusten keräys

Kun oikeusministeriö on tarkastanut aloitteen, kannatusilmoituksia voidaan kerätä kansalaisaloite.fi -palvelussa. Aloite on tällöin vaiheessa “Kannatusilmoitusten keräys ja tarkastus” ja “Kannata aloitetta” -nappi näkyy sivulla. Aloite tulee näkyviin kansalaisaloite.fi -palvelun aloitteiden selaussivulle sen jälkeen, kun oikeusministeriö on tarkastanut aloitteen.

Kannatusilmoitusten keräysaika on kuusi kuukautta aloitteen päiväyksestä. Kannatusilmoituksissa kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää vain kansalaisaloitelaissa säädetyllä tavalla. Aloitteen vastuuhenkilöt voivat luovuttaa henkilötietoja vain Väestörekisterikeskukselle. Kannatusilmoituksia kerättäessä on kansalaisaloite, tieto aloitteen vastuuhenkilöistä ja heidän yhteystietonsa oltava aloitteen allekirjoittajien nähtävissä. 

Kannatusilmoituksia voi kerätä:

 • kirjallisina paperilla
 • verkossa oikeusministeriön ylläpitämässä verkkopalvelussa
 • verkossa vireillepanijan järjestämässä verkkopalvelussa, joka on Viestintäviraston hyväksymä

Kunkin aloitteen vastuuhenkilöt päättävät, mitä keruukanavia käytetään. Paperilla kirjallisina kerättyjen kannatusilmoitusten keräys tapahtuu käyttäen vakiomuotoista, oikeusministeriön vahvistamaa lomaketta:

Voit tulostaa tyhjän lomakkeen ja täyttää sen käsin, tai esitäyttää lomakkeen soveltuvin osin, ja sen jälkeen tulostaa sen. Huomaa, että lomakkeet on tulostettava A4 -koossa ja ne on allekirjoitettava käsin. Aloitteen vastuuhenkilöt huolehtivat paperilomakkeiden keräämisestä ja käsittelystä.” tms.

Jokaisessa kannatusilmoituksessa tulee olla kansalaisaloitteen otsikko ja päiväys samalla tavalla.

Kannatusilmoituksen allekirjoittajan tulee ilmoittaa sukunimensä, täydellisen etunimensä, syntymäaikansa ja kotikuntansa. Lisäksi kunkin allekirjoittajan tulee kannatusilmoituksessa vakuuttaa, että hän on äänioikeutettu, täysi-ikäinen Suomen kansalainen ja että hän on allekirjoittanut aloitteen vain kerran.


Vastuuhenkilöiden tehtävät keräyksen jälkeen

Kannatusilmoitusten toimittaminen Väestörekisterikeskukselle tarkistettavaksi

Jos arvioit, että aloitteesi on kerännyt yhteensä vähintään 50 000 kannatusilmoitusta, voit toimittaa kannatusilmoitukset  Väestörekisterikeskukseen tarkistettavaksi. Kannatusilmoitusten toimittamisesta Väestörekisterikeskukseen tulee sopia etukäteen. Väestörekisterikeskuksen kanssa. Lisäohjeita Väestörekisterikeskuksen sivuilta .

Kannatusilmoitusten toimittaminen Väestörekisterikeskukselle sulkee aloitteen Kansalaisaloite.fi-palvelussa, eikä aloitteeseen voi enää tämän jälkeen kerätä kannatusilmoituksia palvelussa.

Väestörekisterikeskus lataa aloitteen kannatusilmoitukset palvelusta omaan tietojärjestelmäänsä. Tämän jälkeen Väestörekisterikeskus tarkastaa, onko hyväksyttyjä kannatusilmoituksia perustuslaissa säädetty vähimmäismäärä (50 000). 


Kansalaisaloitteen toimittaminen eduskuntaan 

Jos aloite on kerännyt vähintään 50 000 kannatusilmoitusta Väestörekisterikeskuksen tarkastuksen mukaan, voi aloitteen vastuuhenkilö toimittaa aloitteen ja Väestörekisterikeskuksen päätöksen eduskuntaan. Aloite tulee toimittaa eduskuntaan viimeistään kuuden kuukauden kuluttua Väestörekisterikeskuksen päätöksestä. Muuten aloite raukeaa. Aloite raukeaa perustuslain 49 §:n mukaan myös, jos sitä ei ole käsitelty eduskuntakauden kuluessa.

Aloitteen toimittamisesta eduskuntaan sovitaan eduskunnan kanslian kanssa: keskuskanslia@eduskunta.fi , puh. 09 432 2014.

Eduskunnalla on velvoite ottaa aloite käsiteltäväkseen, mikäli aloite on Väestörekisterikeskuksen vahvistuksen mukaisesti kerännyt tuekseen vähintään 50 000 kannatusilmoitusta

Taloudellisen tuen ilmoittaminen

Kansalaisaloitteen tekemistä varten saatu taloudellinen tuki ja sen antaja on julkistettava, jos samalta tukijalta saadun tuen arvo on yhteensä vähintään 1 500 euroa.

Vastuuhenkilön vastuut ja velvollisuudet

Tehdessään aloitteen Kansalaisaloite.fi-palveluun tai hyväksyessään vastuuhenkilön roolin vastuuhenkilö vakuuttaa, että

 • hänen antamansa tiedot ovat oikeita
 • muualla kuin kansalaisaloite.fi –verkkopalvelussa kerätyksi ilmoitetut kannatusilmoitukset on kerätty kansalaisaloitelain edellyttämällä tavalla
 • hän sallii, että vireillepanijana tai vireillepanijan edustajana hänen henkilötunnustaan käsitellään ja siitä laskettu tarkistesumma tallennetaan palveluun

Henkilötietojen suoja

Kannatusilmoitusten keräämisvaiheessa, kun asian vireilletulo eduskunnassa on vielä epävarmaa, aloitteen allekirjoittajien nimet ja muut henkilötiedot eivät saa olla yleisön tai muiden allekirjoittajien nähtävissä. Allekirjoittajien nimet tulevat julkisiksi vasta siinä vaiheessa, kun Väestörekisterikeskus on varmistanut, että kannatusilmoituksia on vaadittu vähimmäismäärä 50 000. ”Tällöinkään aloitteen vastuuhenkilöt eivät saa julkistaa allekirjoittajien nimiä, vaan tietoja haluavan on oltava yhteydessä Väestörekisterikeskukseen.”


Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi