Tämä on oikeusministeriön kansalaisaloiteverkkopalvelun testisivusto, joka on kehityksen alla.
Huom! Testausten helpottamiseksi aikarajat on säädetty lyhyemmiksi. Kannatusilmoitusten keräyksen kesto 2 päivää ja muut 1 päivä.
Palveluun syötetyt tiedot voidaan tyhjentää ilman erillistä varoitusta.

Tiedotteet

31.10.2023
Huoltotyötiedote: Suomi.fi-tunnistuksessa ja Suomi.fi-valtuuksissa hitautta 5.11.2023 klo 9–15

 Suomi.fi-tunnistuksessa ja Suomi.fi-valtuuksissa saattaa ilmetä lyhyitä katkoja ja hitautta sunnuntaina 5.11.2023 klo 9–15 välisenä aikana. Syynä on väestötietojärjestelmässä tehtävät huoltotyöt.

 Jos tunnistautuminen tai Suomi.fi-valtuuksien käyttö epäonnistuu, suosittelemme yrittämään uudelleen.


24.9.2020
Palvelun mobiilikäytössä havaittu ongelma aloitteiden kannattamisessa

Aloitteiden kannatuksessa tietyillä mobiililaite- ja selainyhdistelmillä on havaittu ongelma, jossa kannatuksen vahvistamisen painike jää piiloon sivuston alapalkin taakse. Tämä virhetila voi ilmetä, jos tekstin kokoa on kasvatettu mobiililaitteen laiteasetuksia muuttamalla. Palvelun tekninen toimittaja etsii ongelmaan ratkaisua. 

Ennen kuin ongelmaan on löydetty ratkaisu, käyttäjät voivat tarkistaa, jos kannatusilmoituksen vahvistaminen onnistuisi mobiililaitteen omaa tekstikokoa pienentämällä.
Myös mobiililaitteen kääntäminen vaaka-asentoon saattaa tuoda piilossa olevan painikkeen näkymiin. Pahoittelemme ongelmasta aihetuvaa haittaa. 
Mobiilikäyttäjillä on tietyissä tilanteissa huomattu ongelmia aloitteiden kannatuksen rekisteröinnissä. Lisää aiheesta täällä

24.9.2020
Palvelun mobiilikäytössä havaittu ongelma

Aloitteiden kannatuksessa tietyillä mobiililaite- ja selainyhdistelmillä on havaittu ongelma, jossa kannatuksen vahvistamisen painike jää piiloon sivuston alapalkin taakse. Tämä virhetila voi ilmetä, jos tekstin kokoa on kasvatettu käyttämällä mobiililaitteen omaa saavutettavuusasetusta, eikä esimerkiksi sivuston tai selaimen tarjoamaa , niin kannatusnäkymässä sivusto ei osaa asetella tekstiä oikein.

Ongelmaan tutkitaan ratkaisua, mutta siihen asti jos törmäät kyseiseen ongelmaan niin kannattamisen pitäisi onnistua pienentämällä väliaikaisesti mobiililaitteen omaa tekstikoon asetusta.tekstin kokoa on kas Ongelman syynä on mobiililaitteiden käyttöjärjestelmien omat saavutettavuustoiminnot, joihin kansalaisaloite.fi-palvelu ei osaa reagoida oikein

7.2.2013

Kansalaisaloite.fi:n uusi versio on julkaistu - selaustoiminnot ja sosiaaliseen mediaan jakaminen paranivat

Kansalaisaloite.fi-paveluun on tehty palvelun käyttöönoton (1.12.2012) jälkeen aika ajoin useita pieniä muutoksia ja kehitystoimia. Nyt tehty päivitys toi palveluun seuraavat muutokset ja toiminnot:

1. Jakaminen sosiaalisen mediaan

Oikeusministeriön tarkastuksen jälkeen aloitteen sivulla näkyy painikkeet, joilla aloitteen voi jakaa sosiaaliseen mediaan (Google+, Facebook, Twitter). Aloitteen jakaminen on turvallista eikä jakaminen kerro onko henkilö itse kannattanut aloitetta vai ei.

2. Uusi selausnäkymä palvelussa oleville aloitteille

Aloitteiden selaussivulle on nyt lisätty ns. suodattimia sekä sivutus- ja järjestystoiminnot, joiden avulla aloitteita voi tarkastella esimerkiksi kannatusilmoitusten määrän mukaan. Lisäksi palvelun selaustoimintoa on laajennettu näyttämään kaikki oikeusministeriön tarkastamat aloitteet. Aikaisemmin selaussivuilla näkyivät aikajärjestyksessä oikeusministeriön tarkastamat aloitteet, jotka olivat keränneet vähintään 50 kannatusilmoitusta.

3. Avoin rajapinta (API) päivitetty

Kansalaisaloite.fi:n avoin rajapinta (API) on myös päivittynyt. Rajapinnan avulla voi nyt listata myös hyväksytyt aloitteet joilla on alle 50 kannatusilmoitusta. APIa käyttäviä kolmansien osapuolten sovelluksia, joista oikeusministeriö ei ota vastuuta, ovat esimerkiksi:

Kiitämme kaikesta saamastamme palautteesta. Useita toimintoja on parannettu saamamme palautteen ansioista ja moni idea on jonossa jatkokehitykseen.

3.12.2012

Ensimmäiset kansalaisaloitteet on nyt tarkastettu oikeusministeriössä. Ajantasaisia uutisia saat parhaiten seuraamalla "Kansalaisaloite - Medborgarinitativ" -ryhmää Facebookissa tai Otakantaa-blogia.

https://www.facebook.com/aloite

http://blogi.otakantaa.fi

3.12.2012

Danske Bank on on saanut tunnistautumista koskevan ongelman korjattua.
Lue lisää

1.12.2012

Valitettavasti Danske Bank –tunnistautumisessa on havaittu 1.12.2012 klo 11.30 ongelmia. Ongelma vaikuttaisi olevan kansalaisaloite.fi-palvelun ulkopuolella ja tilannetta seurataan.

Seuraa myös "Kansalaisaloite - Medborgarinitativ" -ryhmää Facebookissa tai Otakantaa-blogia.

https://www.facebook.com/aloite

http://blogi.otakantaa.fi

1.12.2012

Palvelu julkaistiin klo 11:40.

30.11.2012

OIKEUSMINISTERIÖ TIEDOTTAA

Kansalaisaloite-verkkopalvelu avataan 1. joulukuuta

Oikeusministeriön verkkopalvelu kansalaisaloitteiden tekemiseksi ja aloitteiden kannatusilmoitusten keräämiseksi avataan käyttöön lauantaina 1. joulukuuta (iltapäivällä). Palvelu toimii osoitteessa www.kansalaisaloite.fi . Se tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden saada aloitteensa eduskunnan käsiteltäväksi.

Uusi verkkopalvelu on maksuton, esteetön ja turvallinen käyttää. Palvelu toimii sekä suomeksi että ruotsiksi. Kannatusilmoituksia voi kerätä myös sellaisiin aloitteisiin, joiden keräys on aloitettu jo muissa verkkopalveluissa tai paperilomakkeella. Jatkossa palveluun tulee mahdollisuus myös kuntalaisaloitteen tekemiselle.

Oikeusministeriö tarkastaa, että kansalaisten jättämissä aloitteissa on tarvittavat tiedot ja ettei aloite sisällä verkossa julkaistavaksi sopimatonta materiaalia. Tämän jälkeen aloitteelle voi kerätä kannatusilmoituksia. Aloitteita tarkastetaan oikeusministeriössä arkisin virka-aikana ensi maanantaista alkaen. Vielä avausviikonloppuna aloitteita ei siis voi kannattaa verkkopalvelussa. Kansalaisaloitteiden tekemistä koskeviin kysymyksiin vastataan sähköpostitse ja sosiaalisessa mediassa (Facebook).

Kansalaisaloitepalvelun avaaminen ajoittuu joulukuun alkuun, koska oikeusministeriön kansalaisaloite-verkkopalvelua koskevat säännökset tulevat silloin voimaan. Palvelua on kehitetty avoimesti ja hyvässä yhteistyössä järjestöjen kanssa. Järjestelmän toimittaja on it-palveluyritys Solita.

Aloitepalvelu toimii myös osana otakantaa.fi -osallistumisympäristöä, joka toteuttaa ja kokoaa yhteen useita kansalaisvaikuttamiseen liittyviä verkkopalveluita. Osallistumisympäristöhanke kuuluu valtiovarainministeriön koordinoimaan Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaan (SADe-ohjelma).

Lakialoite tai ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Vähintään 50 000 äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi. Kansalaisaloite voi sisältää joko lakiehdotuksen tai ehdotuksen lainvalmisteluun ryhtymisestä. Aloite voi koskea myös voimassa olevan lain muuttamista tai kumoamista.

Kansalaisaloitetta tukevat allekirjoitukset eli kannatusilmoitukset on kerättävä kuuden kuukauden kuluessa. Ne kerätään sähköisesti tietoverkossa tai paperilla. Paperilla kerättävissä ilmoituksissa on käytettävä oikeusministeriön vahvistamaa lomakepohjaa.

Verkossa tehtävä aloite ja sen kannatusilmoitusten keräys edellyttävät aina niin sanottua vahvaa sähköistä tunnistamista, esimerkiksi pankkitunnusten tai teleoperaattoreiden mobiilivarmenteen käyttöä.

Lisätietoja:

  • projektipäällikkö Teemu Ropponen, puh. 050 520 9340, etunimi.sukunumi@om.fi 
    Päivitys 28.2.2013: Katso ajantasaiset yhteystiedot Ota yhteyttä -sivulta.
  • Viestintävirasto: apulaispäällikkö Aki Tauriainen, puh. 09 696 6624 tai 040 521 1542, etunimi.sukunumi@ficora.fi
  • Väestörekisterikeskus: tietopalvelupäällikkö Timo Salovaara, puh. 09 2291 6551 tai 050 344 3111, etunimi.sukunumi@vrk.fi

https://www.kansalaisaloite.fi

https://www.facebook.com/aloite

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi