Tämä on oikeusministeriön kansalaisaloiteverkkopalvelun testisivusto, joka on kehityksen alla.
Huom! Testausten helpottamiseksi aikarajat on säädetty lyhyemmiksi. Kannatusilmoitusten keräyksen kesto 2 päivää ja muut 1 päivä.
Palveluun syötetyt tiedot voidaan tyhjentää ilman erillistä varoitusta.

Linkkejä ohjeisiin

Saavutettavuusseloste

Oikeusministeriön kansalaisaloite.fi palvelun saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee oikeusministeriön palvelua kansalaisaloite.fi ja se on laadittu / päivitetty 22.9.2020.

Oikeusministeriö on yhdessä palvelun tarjoajan kanssa arvioinut palvelun saavutettavuuden.

Palvelun saavutettavuuden tila

Palvelu täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Palvelusta on tehty saavutettavuusarviointi, jonka pohjalta on jo tehty useita saavutettavuuskorjauksia vuoden 2020 aikana. Palveluun tehdään vielä uusi saavutettavuusarviointi vuoden loppuvuodesta 2020 ja sen pohjalta arvioidaan tarvittavat lisäkorjaukset. Palvelun saavutettavuuskorjauksia jatketaan vuoden 2021 aikana.

Ei saavutettava sisältö

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen.

Toimintavarma: Kaikkien käyttöliittymäkomponenttien nimi, rooli tai arvo ei ole avustavien teknologioiden saatavissa

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Avustavien teknologioiden, esimerkiksi ruudunlukijoiden käyttäjät eivät saa kaikista käyttöliittymän komponenteista selville komponentin roolia tai arvoa.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • WCAG 2.1 onnistumiskriteeri 4.1.2 Nimi, rooli, arvo 

Toimintavarma: Kaikki käyttöliittymäkomponentit eivät ole käytettävissä pelkästään näppäimistön avulla

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Joidenkin palvelun hakutoimintojen käyttämiseksi tarvittavat komponentit eivät ole käytettävissä pelkästään näppäimistöä käyttäen.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • WCAG 2.1 onnistumiskriteeri 2.1.1 Näppäimistö 

Ymmärrettävä: Sivun osan kieli ei ole aina merkattu vaikka se poikkeaisi sivun muusta kielestä

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Jos sivulla olevan tekstin kieli vaihtuu kesken sivun, sitä ei ole kaikkialla palvelussa merkattu ja avustavat teknologiat esim. lausuvat erikielisen tekstin sivulla muuten käytetyllä kielellä murtaen.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • WCAG 2.1 onnistumiskriteeri 3.1.2 Osien kieli 

Havaittava: Palvelun ohjeet eivät ole kaikilta osin saavutettavia

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Avustavia teknologioita käyttäviä henkilöitä saattaa häiritä palvelun ohjeissa seuraavat asiat:

 • Palvelun ohjeissa on kuvia, joilta puuttuu asianmukainen tekstivastine.
 • Palvelun ohjeiden kaikkia otsikkoja ei ole merkattu otsikoiksi eikä otsikointi aina etene loogisesti tasolta toiselle.

Palvelun ohjeita päivitetään parhaillaan ja niiden pitäisi olla tältä osin saavutettavuusvaatimusten mukaisia vuoden 2020 aikana.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • WCAG 2.1 onnistumiskriteeri 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö 
 • WCAG 2.1 onnistumiskriteeri 1.3.1 Informaatio ja suhteet 

Kohtuuton rasite

Sivustolla esitettään kuvaajana sitä miten paljon aloite on kerännyt kannatusilmoituksia ajan kuluessa. Kuvaajan toteutus ei ole tällä hetkellä saavutettava ja sen korjaaminen saavutettavaksi on palvelun tarjoajalta saadun arvion mukaan kohtuuttoman kallista. Palvelussa näytettävien kuvaajien korjaaminen olisi kohtuuton rasite (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, 8 § Kohtuuton rasite).

Sivustolla olevista dialogeista kohdistus karkaa dialogin lopusta alla olevalle sivulle, mikä rikkoo WCAG 2.1 onnistumiskriteeriä 2.4.3 Kohdistusjärjestys. Tämän ongelma korjaamiseksi pitäisi koko palvelu käytännössä toteuttaa uudelleen ja siksi tämän ongelman korjaus jää odottamaan sitä, että palvelu jossain vaiheessa uudistetaan kokonaan. Palvelussa näytettävien dialogien korjaaminen tältä osin saavutettavaksi on tällä hetkellä kohtuuton rasite (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, 8 § Kohtuuton rasite).

Palvelun osat joita digipalvelulaki ei koske

Digipalvelulaki ei koske seuraavia tämän palvelun osia:

 • Aloitteen tekijä voi linkittää verkkosivuja ja videoita aloitteelle kaikkien palvelun käyttäjien nähtäväksi. Oikeusministeriö ei ole vastuussa näiden ulkopuolisten tahojen tuottamien sisältöjen saavutettavuudesta.
 • Palvelun Ohje aloitteen vastuuhenkilölle -sivulla on suomenkielinen ja ruotsinkielinen ennen 23.9.2018 julkaistu PDF-dokumentti, joilla voi tehdä kannatusilmoituksen. Dokumentti ei ole saavutettava ja sitä ei pysty täyttämään ruudunlukijan kanssa. Kannatusilmoituksen voi antaa saavutettavasti palvelussa.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen palvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi

Saavutettavuuspalautteen antaminen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Toimi näin:

 1. Lähetä saavutettavuuspalaute sähköpostilla osoitteeseen kansalaisaloite.om@om.fi.
 2. Saat sähköpostiisi välittömästi vahvistusviestin, josta näet, milloin olemme vastaanottaneet viestisi.
 3. Saat varsinaisen vastauksen antamaasi saavutettavuuspalautteeseen sähköpostilla. Vastaus tulee 14 päivän kuluessa siitä, kun olemme vastaanottaneet viestisi.
 4. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Aluehallintaviraston yhteystiedot

Tämä palvelu on julkaistu

01.12.2012

Tämä palvelu on päivitetty merkittävien muutosten jälkeen

22.09.2020

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi