Tämä on oikeusministeriön kansalaisaloiteverkkopalvelun testisivusto, joka on kehityksen alla.
Huom! Testausten helpottamiseksi aikarajat on säädetty lyhyemmiksi. Kannatusilmoitusten keräyksen kesto 2 päivää ja muut 1 päivä.
Palveluun syötetyt tiedot voidaan tyhjentää ilman erillistä varoitusta.

Linkkejä ohjeisiin

Aloitteen vaiheet

Aloitteen vireillepano

Ennen kansalaisaloitteen varsinaista vireillepanoa aloitteen vastuuhenkilöt voivat valmistella kansalaisaloitetta haluamallaan tavalla. Tämä ennakkovalmistelu tapahtuu Kansalaisaloite.fi -palvelun ulkopuolella.

Aloitteen vireillepano tarkoittaa, että aloiteteksti ja muut tiedot tallennetaan palveluun, aloitteeseen kutsutaan muita vastuuhenkilöitä ja aloite lähetetään oikeusministeriöön tarkastettavaksi. Tämän jälkeen aloitteen kannatusilmoitusten kerääminen voi alkaa.

Vireillepano etenee seuraavasti:

 1. Tunnistaudutaan palveluun verkkopankkitunnuksin, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla (ns. vahva sähköinen tunnistautuminen)
 2. Aloitteen tiedot syötetään verkkolomakkeella
 3. Aloitteeseen kutsutaan mukaan vastuuhenkilöitä 
 4. Muut vastuuhenkilöt tunnistautuvat ja hyväksyvät roolinsa
 5. Aloite lähetetään oikeusministeriöön kun aloitteella on vähintään yksi vastuuhenkilö kussakin näistä kolmesta roolista (vireillepanija, edustaja ja varaedustaja)
 6. Oikeusministeriö tarkastaa aloitteen
 7. Kannatusilmoitusten keräys kansalaisaloite.fi -palvelussa alkaa, kun tarkastus on tehty.

Kannatusilmoitusten keräys

Kun oikeusministeriö on tarkastanut aloitteen julkaisukelpoisuuden, se tulee näkyviin Kansalaisaloite.fi-palvelun aloitteiden selaussivulle ja kannatusilmoituksia voidaan kerätä palvelussa.

Kansalaisaloitetta tukevat allekirjoitukset eli kannatusilmoitukset on kerättävä kuuden kuukauden kuluessa. Paperilla kerättävissä ilmoituksissa on käytettävä oikeusministeriön asetuksella (86/2012) vahvistamaa lomaketta. Kannatusilmoitusten keräämisessä voidaan käyttää useampaa menetelmää. Kannatusilmoitusten keräys verkossa edellyttää aina niin sanottua vahvaa sähköistä tunnistamista esimerkiksi pankkitunnusten tai teleoperaattoreiden mobiilivarmenteen käyttöä.

Kannatusilmoitusten keräyksen aikana vastuuhenkilöt  voivat halutessaan kansalaisaloite.fi:ssä esimerkiksi:

 • päivittää tietoja kannatusilmoitusten keräystavoista
 • päivittää tietoja muilla keräystavoilla kerättyjen kannatusilmoitusten määrästä
 • päivittää tietoja taloudellisen tuen saamisesta
 • lisätä aloitteeseen liittyviä linkkejä

 

Keräyksen jälkeen

Aloitteen kannatusilmoitusten keräämisen päättyminen

Aloitteen kannatusilmoitusten kerääminen päättyy kun tulee kuluneeksi kuusi kuukautta aloitteen päiväyksestä. Tämän jälkeen aloitteen kannattaminen palvelussa ei ole enää mahdollista.

Kannatusilmoitusten tarkastus

Kun kannatusilmoituksia on aloitteen vastuuhenkilöiden arvion mukaan vähintään 50 000, kansalaisaloitteen edustaja voi toimittaa kannatusilmoitukset Väestörekisterikeskukselle, joka tarkastaa niiden oikeellisuuden ja vahvistaa hyväksyttyjen kannatusilmoitusten määrän. Kannatusilmoitukset tulee toimittaa Väestörekisterikeskukselle kuuden kuukauden sisällä keräyksen päättymisestä. Katso lisää Väestörekisterikeskuksen sivuilta.

Kun Väestörekisterikeskus on tarkistanut kannatusilmoitukset ja hyväksyttyjä kannatusilmoituksia on vähintään 50 000, aloitteen vastuuhenkilö voi toimittaa aloitteen eduskunnan käsiteltäväksi.

Eduskunnalla on velvoite ottaa kansalaisaloite käsiteltäväksi, mutta aloitteen käsittelyaikataulu, hyväksyminen samoin kuin mahdolliset muutokset aloitteeseen jäävät eduskunnan harkittaviksi. Jos aloite tulee eduskunnassa hylätyksi, samasta asiasta voidaan tehdä uusi aloite.

Jos aloitetta ei ole toimitettu eduskunnalle vuoden kuluessa, se raukeaa. Jos aloite ei saa 50 000 kannatusilmoitusta, kannatusilmoitukset tulee hävittää viimeistään kuuden kuukauden kuluttua keräyksen päättymisestä.

Kannatusilmoitusten hävittäminen

Kannatusilmoitukset tulee hävittää seuraavasti:

 • jos kannatusilmoituksia on yhteensä alle 50 000, ne tulee hävittää kuuden kuukauden kuluttua siitä kun keräys on päättynyt
 • jos kannatusilmoituksia on vähintään 50 000, mutta niitä ei toimiteta Väestörekisterikeskukselle, ne tulee hävittää kuuden kuukauden kuluttua siitä kun keräys on päättynyt
 • jos kannatusilmoitukset on toimitettu Väestörekisterikeskukselle, se hävittää kannatusilmoitukset

Aloitteen vastuuhenkilö voi hävittää kansalaisaloite.fi -palveluun tallennetut kannatusilmoitukset.


Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi