Tämä on oikeusministeriön kansalaisaloiteverkkopalvelun testisivusto, joka on kehityksen alla.
Huom! Testausten helpottamiseksi aikarajat on säädetty lyhyemmiksi. Kannatusilmoitusten keräyksen kesto 2 päivää ja muut 1 päivä.
Palveluun syötetyt tiedot voidaan tyhjentää ilman erillistä varoitusta.

Linkkejä ohjeisiin

Palvelun käyttöehdot

Käyttäjän tunnistautuminen

Kansalaisaloitteita voi selata tunnistautumatta tai rekisteröitymättä palveluun.

Kannatusilmoitusten verkkokeräyksessä käytetään vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetussa laissa (617/2009) tarkoitettua vahvaa sähköistä tunnistamista.

Vahva tunnistaminen tarkoittaa käyttäjän henkilöllisyyden varmentamista verkkopankkitunnuksilla, mobiili-varmenteella tai sirullisella henkilökortilla (HST-kortilla).

Katso myös: Henkilötietojen suoja ja tietoturva

Kansalaisaloitteen kielet

Kansalaisaloite.fi -palvelu toimii suomeksi ja ruotsiksi. Kansalaisaloitteen voi tehdä palveluun suomeksi, ruotsiksi tai molemmilla kielillä.


Kansalaisaloitteiden tarkastaminen ja julkaisu

Oikeusministeriö tarkastaa Kansalaisaloite.fi-palveluun tehdyt aloitteet ennen kuin kannatusilmoitusten kerääminen palvelussa voi alkaa. Tarkastuksessa käydään läpi, että tehty aloite on kansalaisaloitelain mukainen ja ettei aloite sisällä verkossa julkaistavaksi sopimatonta materiaalia. Oikeusministeriön tarkastus ei muutoin ota kantaa aloitteen sisältöön tai muotoon. Oikeusministeriön tarkastuksen jälkeen aloitteen pysyviä tietoja ei voi enää muuttaa tai päivittää. Aloitteita käsitellään oikeusministeriössä virka-aikana ja tarkastus kestää yleensä muutamia päiviä.

 

Kansalaisaloite voidaan jättää julkaisematta Kansalaisaloite.fi-palvelussa tai poistaa, jos aloite:

 • on lainvastainen, esimerkiksi
  • loukkaa toisen kunniaa
  • levittää toisen yksityisyyttä koskevia tietoja
  • levittää salassa pidettäviä tietoja
  • kiihottaa kansanryhmää vastaan
  • yllyttää rikokseen.
 • ei täytä kansalaisaloitelaissa aloitteelle säädettyjä edellytyksiä
 • on palvelun käyttöehtojen vastainen
 • on muusta syystä julkaistavaksi kelpaamaton

Palvelussa ei myöskään julkaista aloitteita jotka sisältävät kaupallisia viestejä tai toisen yksityishenkilön henkilö- tai yhteystietoja sisältäviä viestejä.

Kansalaisaloitteiden sisältöä ei muokata Kansalaisaloite.fi-ylläpidossa, vaan aloite julkaistaan sellaisenaan tai lähetetään takaisin aloitteen vastuuhenkilöille. Ylläpidolla on mahdollisuus poistaa jo julkaistu aloite palvelusta, jos se osoittautuu myöhemmin välttämättömäksi.

Vastuuhenkilön vastuu

Palveluun lähetettyjen kansalaisaloitteiden sisällöstä vastaavat niiden vastuuhenkilöt. Vastuuhenkilöt vastaavat siitä, että annetut tiedot ovat oikeita. Toisen henkilön tietojen luvaton käyttö on kiellettyä. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi yksityishenkilöiden nimet, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot. Käyttäjä vastaa itse niistä mahdollisista seurauksista, joita aiheutuu toisen henkilön henkilö- tai muiden tietojen väärinkäyttämisestä.

Vastuuhenkilöiden tulee hävittää kannatusilmoitukset asianmukaisesti.

Lue lisää vastuuhenkilöiden vastuista

Muuta

Palvelun ylläpito voi tarvittaessa väliaikaisesti sulkea palvelun tai palvelun osia esimerkiksi teknisistä syistä.


Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi