Tämä on oikeusministeriön kansalaisaloiteverkkopalvelun testisivusto, joka on kehityksen alla.
Huom! Testausten helpottamiseksi aikarajat on säädetty lyhyemmiksi. Kannatusilmoitusten keräyksen kesto 2 päivää ja muut 1 päivä.
Palveluun syötetyt tiedot voidaan tyhjentää ilman erillistä varoitusta.

Linkkejä ohjeisiin

Palvelun tarkoitus

Kansalaisaloite.fi -verkkopalvelussa voit tehdä, kannattaa ja seurata kansalaisaloitteita. Palvelun käyttö on turvallista ja maksutonta. Voit käyttää kansalaisaloite.fi -palvelua suomeksi ja ruotsiksi. Palvelua ylläpitää oikeusministeriö.

Aloitteen eteneminen Kansalaisaloite.fi-palvelussa

Vireillepano

  • aloitteen valmistelu
  • aloitteen vireillepano kansalaisaloite.fi -palvelussa
  • oikeusministeriön tarkastus

Kannatusilmoitusten keräys ja tarkastus

  • kannatusilmoitusten keräys enintään 6 kk
  • Väestörekisterikeskus tarkastaa onko hyväksyttyjä kannatusilmoituksia perustuslaissa säädetty vähimmäismäärä (50 000)

Kansalaisaloitteen toimittaminen eduskuntaan

  • sovi eduskunnan keskuskanslian kanssa aloitteen toimittamisesta eduskuntaan
  • jos aloitetta ei ole toimitettu eduskunnalle kuuden kuukauden kuluessa, se raukeaa
  • jos aloite tulee eduskunnassa hylätyksi, samasta asiasta on mahdollista tehdä uusi kansalaisaloite
Yhteenveto: Miten aloite etenee Kansalaisaloite.fi-palvelussa? 1) Aloitteen vireillepano 2) Kannatusilmoitusten keräys ja tarkastus 3) Lähetys eduskuntaan

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi