Tämä on oikeusministeriön kansalaisaloiteverkkopalvelun testisivusto, joka on kehityksen alla.
Huom! Testausten helpottamiseksi aikarajat on säädetty lyhyemmiksi. Kannatusilmoitusten keräyksen kesto 2 päivää ja muut 1 päivä.
Palveluun syötetyt tiedot voidaan tyhjentää ilman erillistä varoitusta.
Föreslåen lag

Medborgarinitiativ är ett sätt att påverka lagstiftningen

Röstberättigade finska medborgare kan lägga fram medborgarinitiativ. Medborgarinitiativet kan vara ett

  • förslag till en ny lag eller
  • så kan initiativet gälla ändring eller
  • upphävande av en gällande lag

Medborgarinitiativet tas upp till behandling vid riksdagen om minst 50 000 personer stöder initiativet inom loppet av sex månader.

Medborgarinitiativ.fi är en gratis webbtjänst där kan du väcka intiativ och stödja initiativ som andra har väckt. Tjänsten upprätthålls av justitieministeriet.

Läs mer om medborgarinitiativ

Bläddra bland medborgarinitiativen

Här hittar du de initiativ som är aktiva i webbtjänsten medborgarinitiativ.fi.

Bläddra bland medborgarinitiativen

Behöver du hjälp?

Om du har frågor som berör webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi, se anvisningarna eller ta vid behov kontakt med justitieministeriet.

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi