Tämä on oikeusministeriön kansalaisaloiteverkkopalvelun testisivusto, joka on kehityksen alla.
Huom! Testausten helpottamiseksi aikarajat on säädetty lyhyemmiksi. Kannatusilmoitusten keräyksen kesto 2 päivää ja muut 1 päivä.
Palveluun syötetyt tiedot voidaan tyhjentää ilman erillistä varoitusta.

Skapa ett medborgarinitiativ

För att kunna skapa ett medborgarinitiativ måste du först identifiera dig. Identifieringen kan göras med hjälp av nätbankskoder, mobilcertifikat eller chipförsett ID-kort.

Identifiera dig och skapa ett initiativ

Innan du publicerar ditt initiativ i webbtjänsten och skickar det till justitieministeriet är det bra att kontrollera att:

  1. du har bekantat dig med de anvisningar som berör ansvarspersoner
  2. initiativet har beskrivit omsorgsfullt (det går inte att ändra texten efter att namninsamlingen har inletts)
  3. initiativet är utformat som ett förslag om ny lag eller ett förslag att upphäva eller ändra en befintlig lag
Identifiera dig och skapa ett initiativ

Så här kan du utforma ett initiativ

Du kan bekanta dig med hur man utformar ett initiativ innan du publicerar ditt eget initiativ i webbtjänsten. Du behöver inte logga in för att läsa mer om detta.

Så här kan du utforma ett initiativ
Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi