Tämä on oikeusministeriön kansalaisaloiteverkkopalvelun testisivusto, joka on kehityksen alla.
Huom! Testausten helpottamiseksi aikarajat on säädetty lyhyemmiksi. Kannatusilmoitusten keräyksen kesto 2 päivää ja muut 1 päivä.
Palveluun syötetyt tiedot voidaan tyhjentää ilman erillistä varoitusta.

Linkkejä ohjeisiin

Syftet med webbtjänsten

I webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi kan du skapa, understöda och följa medborgarinitiativ. Det är säkert och kostnadsfritt att använda tjänsten. Du kan använda webbtjänsten på svenska och finska.

Webbtjänsten upprätthålls av justitieministeriet och den utvecklas som en del av projektet Plattform för delaktighet. Projektet hör i sin tur till programmet för påskyndande av elektronisk ärendehantering och demokrati (SADe-programmet).

Så här framskrider initiativet i webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi

Anhängiggörande

  • beredning av initiativet
  • anhängiggörande av initiativet i tjänsten medborgarinitiativ.fi
  • justitieministeriets granskning

Insamling och kontroll av stödförklaringar

  • insamling av stödförklaringar under högst 6 månader
  • Befolkningsregistercentralen kontrollerar stödförklaringarnas riktighet och antal, såvida ansvarspersonerna uppskattar att initiativet har fått minst 50 000 stödförklaringar

Medborgarinitiativet överlämnas till riksdagen

flowstate-proposal-sv

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi