Tämä on oikeusministeriön kansalaisaloiteverkkopalvelun testisivusto, joka on kehityksen alla.
Huom! Testausten helpottamiseksi aikarajat on säädetty lyhyemmiksi. Kannatusilmoitusten keräyksen kesto 2 päivää ja muut 1 päivä.
Palveluun syötetyt tiedot voidaan tyhjentää ilman erillistä varoitusta.

Linkkejä ohjeisiin

Anvisningar för dem som vill understöda initiativ

För att kunna understöda initiativ i webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi krävs en så kallad stark autentisering. Användaren kan identifiera sig med nätbankskoder, mobilcertifikat eller chipförsett ID-kort.

Efter att du identifierat dig kan du understöda flera initiativ under samma session. Ditt namn syns inte i webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi.

Röstberättigade finska medborgare kan understöda initiativet. Tjänsten medborgarinitiativ.fi kontrollerar medborgarskapet för de personer som understöder initiativet. Tjänsten kan också identifiera personer som försöker understöda samma initiativ flera gånger i tjänsten medborgarinitiativ.fi.

help-send-support-statement-2-sv

Läs mer om identifiering, sekretess och offentlighet

help-browse-initiatives-sv

Understöd genom andra kanaler än webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi 

Utöver webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi kan stödförklaringar också samlas in genom andra webbtjänster eller på pappersblanketter. Ett datasystem som används för att samla stödförklaringar ska godkännas av Kommunikationsverket. När man samlar stödförklaringar i pappersform bör man använda den blankett som har fastställts genom justitieministeriets förordning (86/2012).

Initiativets ansvarspersoner beslutar vilka insamlingskanaler man vill utnyttja. Det ska uppges i medborgarinitiativet vid punkten ”insamlingskanaler för stödförklaringar”. Ansvarspersonerna kan ge närmare information om insamlingen av stödförklaringar i andra webbtjänster eller i pappersform.              

Mer information om att understöda initiativ

Man kan inte ta tillbaka en stödförklaring som har sparats i webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi.

Stödförklaringen förbinder inte den som understött initiativet till några som helst åtgärder för initiativets del.

Uppgifter om de som understöder initiativ syns inte i webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi. Läs mer om offentligheten kring stödförklaringar.

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi