Tämä on oikeusministeriön kansalaisaloiteverkkopalvelun testisivusto, joka on kehityksen alla.
Huom! Testausten helpottamiseksi aikarajat on säädetty lyhyemmiksi. Kannatusilmoitusten keräyksen kesto 2 päivää ja muut 1 päivä.
Palveluun syötetyt tiedot voidaan tyhjentää ilman erillistä varoitusta.

Linkkejä ohjeisiin

Öppen utveckling av webbtjänsten

Tjänsten Invånarinitiativ.fi är en del av Plattformen för delaktighet. Andra tjänster som omfattas av Plattformen för delaktighet är Medborgarinitiativ.fi och Dinåsikt.fi.

I Plattformen för delaktighet utvecklas nättjänster för att stöda interaktionen mellan medborgarsamhället, den offentliga förvaltningen och de politiska beslutsfattarna. Projektet Plattform för delaktighet är en del av finansministeriets program för påskyndande av elektronisk kommunikation och ärendehantering (SADe-programmet).

Följ vår projektblogg på http://blogi.otakantaa.fi/sv/

Bli medlem i vårt utvecklingsnätverk

Information om gränssnittet för tjänsten Invånarinitiativ.fi finns på Open Data API -sidan: https://testi.kuntalaisaloite.fi/api

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi