Tämä on oikeusministeriön kansalaisaloiteverkkopalvelun testisivusto, joka on kehityksen alla.
Huom! Testausten helpottamiseksi aikarajat on säädetty lyhyemmiksi. Kannatusilmoitusten keräyksen kesto 2 päivää ja muut 1 päivä.
Palveluun syötetyt tiedot voidaan tyhjentää ilman erillistä varoitusta.

Linkkejä ohjeisiin

Kontaktuppgifter

Vi hoppas att webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi är lätt att använda och inspirerande. Vi utvecklar fortsättningsvis tjänsten och därför är din respons värdefull! Du kan skicka frågor, kritik, tack eller förbättringsförslag om tjänsten.

Skicka din respons till adressen kansalaisaloite.om@om.fi .

Webbtjänsten upprätthålls av justitieministeriet. Som kontaktperson för webbtjänsten på justitieministeriet fungerar projektchef Laura Nurminen. (E-postadressen har formen fornamn.efternamn@om.fi)

Om medborgarinitiativet på andra webbplatser

Befolkningsregistercentralen ger mer information i frågor som berör kontrollen av stödförklaringar till medborgarinitiativ: http://www.vrk.fi/default.aspx?id=701

Läs mer om överföring av medborgarinitiativ till riksdagen och riksdagsbehandlingen: http://www.riksdagen.fi

Ansvarspersonernas uppgifter finns tillgängliga i webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi, på initiativens egna sidor vid punkten ansvarspersoner.

Följ medborgarinitiativet på Facebook.

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi