Tämä on oikeusministeriön kansalaisaloiteverkkopalvelun testisivusto, joka on kehityksen alla.
Huom! Testausten helpottamiseksi aikarajat on säädetty lyhyemmiksi. Kannatusilmoitusten keräyksen kesto 2 päivää ja muut 1 päivä.
Palveluun syötetyt tiedot voidaan tyhjentää ilman erillistä varoitusta.

Linkkejä ohjeisiin

Initiativets skeden

Anhängiggörande av ett initiativ

Innan personen eller personerna väcker eller skapar ett medborgarinitiativ kan de bereda medborgarinitiativet på önskat sätt. Denna förhandsberedning sker utanför tjänsten medborgarinitiativ.fi.

Anhängiggörande av ett initiativ innebär att initiativformuleringen och övriga uppgifter sparas i tjänsten, att övriga ansvarspersoner bjuds in och att initiativet skickas till justitieministeriet för granskning. Därefter kan insamlingen av stödförklaringar för medborgarinitiativet inledas.

Anhängiggörandet framskrider enligt följande:

1.     Identifiering i tjänsten med nätbankskoder, mobilcertifikat eller chipsförsett identitetskort (s.k. stark autentisering)
2.     Initiativets uppgifter matas in med ett webbformulär
3.     Ansvarspersoner i olika roller bjuds in (eventuella övriga initiativtagare, företrädare, ersättare)
4.     De övriga ansvarspersonerna identifierar sig och godkänner sina roller
5.     Initiativet skickas till justitieministeriet då det finns minst en ansvarsperson i varje roll (initiativtagare, företrädare och ersättare)
6.     Justitieministeriet granskar initiativet
7.     Insamlingen av stödförklaringar i tjänsten medborgarinitiativ.fi inleds då granskningen är gjord.


Insamling av stödförklaringar

Efter att justitieministeriet har konstaterat att initiativet är publicerbart blir det synligt på webbtjänstens bläddringssida, och då kan man börja samla in stödförklaringar via medborgarinitiativ.fi.

Underteckningarna som stöder medborgarinitiativet, dvs. stödförklaringarna, måste samlas in inom sex månader. För förklaringar som samlas in i pappersform ska en blankett (länk?) enligt justitieministeriets förordning (86/2012) användas. Vid insamlingen av stödförklaringar kan flera metoder användas. Insamling av stödförklaringar på webben kräver alltid en så kallad stark autentisering exempelvis med nätbankskoder eller teleoperatörernas mobilcertifikat.

I tjänsten medborgarinitiativ.fi har ansvarspersonerna (initiativtagare/företrädare/ersättare) under insamlingen av stödförklaringar möjlighet att exempelvis:

  • uppdatera uppgifterna om stödförklaringarnas insamlingskanaler
  • uppdatera uppgifterna om antalet stödförklaringar som samlats in via andra kanaler
  • uppdatera uppgifterna om mottagande av ekonomiskt bidrag
  • lägga till länkar som anknyter till initiativet
flowstate-accepted-sv

Kontroll av stödförklaringar

Då antalet stödförklaringar enligt ansvarspersonernas uppskattning är minst 50 000 kan företrädaren för medborgarinitiativet lämna in stödförklaringarna till Befolkningsregistercentralen, som kontrollerar deras riktighet och bekräftar antalet godkända stödförklaringar. Stödförklaringarna ska lämnas till Befolkningsregistercentralen inom sex månader efter insamlingens utgång.

Ytterligare information på Befolkningsregistercentralens webbplats.

Efter insamlingen

Då Befolkningsregistercentralen har kontrollerat stödförklaringarna och antalet godkända stödförklaringar är minst 50 000 kan initiativets företrädare lämna in initiativet för behandling av riksdagen.

Riksdagen har en skyldighet att behandla medborgarinitiativ, men initiativets godkännande liksom eventuella ändringar övervägs av riksdagen. Om initiativet förkastas av riksdagen eller om behandlingen av initiativet upphör vid byte av riksdagens mandatperiod, kan ett nytt initiativ göras om samma ärende.

Initiativet förfaller om det inte lämnats in till riksdagen inom sex månader. Om initiativet inte får 50 000 stödförklaringar måste stödförklaringarna förstöras senast inom sex månader efter avslutad insamling.

Avslutande av insamlingen av stödförklaringar för initiativet

Insamlingen av stödförklaringar för initiativet avslutas efter sex månader från initiativets datum. Därefter är det inte längre möjligt att understöda initiativet i tjänsten.

Förstöring av stödförklaringar

Stödförklaringarna ska förstöras enligt följande:

  • om det totala antalet stödförklaringar är under 50 000 ska de förstöras inom sex månader från det att insamlingen har avslutats
  • om det totala antalet stödförklaringar är minst 50 000, men inte lämnas till Befolkningsregistercentralen, ska de förstöras inom sex månader från det att insamlingen har avslutats
  • Befolkningsregistercentralen förstör de stödförklaringar som lämnats in

Initiativets ansvarsperson kan förstöra stödförklaringar som sparats i tjänsten medborgarinitiativ.fi.

flowstate-send-to-parliament-sv         


Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi