Tämä on oikeusministeriön kansalaisaloiteverkkopalvelun testisivusto, joka on kehityksen alla.
Huom! Testausten helpottamiseksi aikarajat on säädetty lyhyemmiksi. Kannatusilmoitusten keräyksen kesto 2 päivää ja muut 1 päivä.
Palveluun syötetyt tiedot voidaan tyhjentää ilman erillistä varoitusta.

Linkkejä ohjeisiin

Webbtjänstens användarvillkor

Identifiering av användaren

Du kan bläddra bland medborgarinitiativen utan att identifiera eller registrera dig i webbtjänsten. Vid insamling av stödförklaringar via webben används en sådan så kallad stark autentisering som avses i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009).

Stark autentisering innebär att man försäkrar sig om användarens identitet med hjälp av nätbankskoder, mobilcertifikat eller chipförsett ID-kort (HST-kort).

Läs också: Skydd av personuppgifter och dataskydd

Medborgarinitiativens språk

Webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi fungerar på svenska och finska. Ett medborgarinitiativ kan skapas i tjänsten på svenska, finska eller bägge språken.

Granskning och publicering av medborgarinitiativ

Justitieministeriet granskar de initiativ som har skapats i webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi innan man kan börja samla stödförklaringar. I samband med granskningen kontrollerar man att initiativet är förenligt med lagen om medborgarinitiativ och att det inte innehåller sådant material som inte lämpar sig för publicering. Justitieministeriets granskning tar inte i övrigt ställning till initiativets innehåll eller form. Efter justitieministeriets granskning är det inte längre möjligt att ändra eller uppdatera initiativets bestående uppgifter. Justitieministeriet behandlar initiativen under tjänstetid och granskningen beräknas ta några dagar.

Ett medborgarinitiativ kan lämnas opublicerat i webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi om det:

 • strider mot lag, t.ex
  • kränker någons ära
  • sprider uppgifter som gäller någon annans privatliv
  • sprider sekretessbelagda uppgifter
  • hetsar mot folkgrupp
  •  anstiftar till brott.
 • inte uppfyller de förutsättningar som ställs i lagen om medborgarinitiativ
 • står i strid med webbtjänstens användarvillkor
 • är opublicerbart av någon annan orsak
I tjänsten publiceras inte heller meddelanden med kommersiella inslag eller meddelanden där andra privatpersoners person- eller kontaktuppgifter ingår.

Moderatorerna på Medborgarinitiativ.fi redigerar inte medborgarinitiativens innehåll – antingen publiceras initiativen som sådana eller så skickas de tillbaka till ansvarspersonerna. Moderatorerna kan radera ett initiativ som redan har publicerats om det i efterhand visar sig vara nödvändigt.

Ansvarspersonens ansvar

Ansvarspersonerna svarar för innehållet i de initiativ som lagts upp i webbtjänsten. Ansvarspersonerna svarar för riktigheten av de uppgifter som lämnas in. Det är förbjudet att olovligen använda någon annans uppgifter, till exempel privatpersoners namn, e-postadresser och telefonnummer. Användaren svarar själv för de eventuella följder som medförs av olovlig användning av en annan persons personuppgifter eller andra uppgifter.

Ansvarspersonen bör förstöra stödförklaringarna på lämpligt sätt.

Läs mer om ansvarspersonernas ansvar

Annat

Webbtjänstens administrator kan vid behov tillfälligt stänga webbtjänsten eller delar av den, till exempel av tekniska skäl.

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi