Tämä on oikeusministeriön kansalaisaloiteverkkopalvelun testisivusto, joka on kehityksen alla.
Huom! Testausten helpottamiseksi aikarajat on säädetty lyhyemmiksi. Kannatusilmoitusten keräyksen kesto 2 päivää ja muut 1 päivä.
Palveluun syötetyt tiedot voidaan tyhjentää ilman erillistä varoitusta.

safdsa

17.3.2023

2 stödförklaringar

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 2

Kuvaaja, joka näyttää miten kansalaisaloitteelle on kertynyt kannatusilmoituksia ajan kuluessa.
Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här

Du måste identifiera dig för att kunna understöda initiativet. Efter att du har identifierat dig kan du även understöda andra initiativ. Ditt namn kommer inte att synas på Medborgarinitiativ.fi.

Läs mer om identifiering, integritetsskydd och offentlighet.

Understöd initiativ
Följ initiativet för att få e-postmeddelanden med information om hur initiativet framskrider tills det har skickats till riksdagen för behandling.

Kansalaisaloitteen tiedot

Medborgarinitiativets titel
safdsa
Datering av initiativet
17.3.2023
Initiativets form
Förslag om att lagberedning ska inledas
Innehållet i initiativet

fdsafdsa

Motiveringar

asdffsdafse

Ekonomiskt bidrag för initiativet
Inget
Insamlingskanaler för stödförklaringar
  • Medborgarinitiativ.fi

Ansvarspersoner

Inga ansvarspersoner

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi